More

  Tôi đi ” gọi vốn” trên Shark Tank.

  Một kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo.

  Một Phiên bản được chiếu

  Link tham khảo: https://vtv.vn/truyen-hinh/shark-tank-viet-nam-dan-ca-map-sung-sot-vi-bi-startup-phu-khong-can-suy-nghi-20190919114609127.htm

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles