Tôi gọi vốn trên Shark Tank.

Một kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo.
Một Phiên bản được chiếu

Tôi sẽ viết 1 bài thật chi tiết về thương vụ này.

Link tham khảo: https://vtv.vn/truyen-hinh/shark-tank-viet-nam-dan-ca-map-sung-sot-vi-bi-startup-phu-khong-can-suy-nghi-20190919114609127.htm