Tiếng anh dành cho những người lười: EFFORTLESS ENGLISH

Tặng app miễn phí bộ Effortless English học Effortless English.

Effortless English là bộ tài liệu học tiếng anh nổi tiếng và hiệu quả mình thấy người ta đang bán 1.850k

mà chỉ là đĩa CD không có app để học mọi lúc mọi nơi

Chính vì vậy mình đã làm App Effortless English để các bạn cùng học, người Việt Nam cùng học

Download Miễn Phí Tại Đây
Nếu bạn dùng android thì link tải app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ehubly.android.effortlessenglish
Nếu bạn dùng ios thì link tải app:
https://itunes.apple.com/us/app/effortless-english-tu-hoc/id1157834249?ls=1&mt=8 

1