Thế nào là công việc lý tưởng?

:: THẾ NÀO LÀ CÔNG VIỆC LÝ TƯỞNG? ::

Một công việc lý tưởng không chỉ nằm ở số tiền bạn được trả, đó là hội tụ của đam mê, sứ mệnh, chuyên môn và ngành nghề, mà tựu chung người Nhật gọi là “Ikigai”, hay “lẽ sống”, “ý nghĩa cuộc
đời”.

Ở xã hội Việt Nam ikigai hoàn toàn không phổ biến, vì nó không bảo đảm cho bạn một cuộc sống “như mơ”-tuy vậy đa số chúng ta có thể tự thay đổi mình, tự thay đổi thái độ đối với cuộc sống để nó thêm phần ý nghĩa-bạn luôn có thể trở nên một người khác, tốt hơn và hạnh phúc hơn!

Nếu bạn tìm được ikigai cho mình và theo đuổi nó, bạn có thể nhận được một món quà vô giá của thiên nhiên: ở Okinawa, nơi mỗi người Nhật đều biết đến ikigai của mình, tỷ lệ người sống lâu trăm tuổi vượt trội hơn hẳn mọi vùng khác trong nước Nhật…