Thăm Tập đoàn Garmin chuyên sản xuất công nghệ

Kết thúc một buổi sáng thăm quan và làm việc tại công ty đối tác

vị GPS màn hình LCD cho tàu biển. Định vị cho Máy bay, và Thiết bị audio video cho tập đoàn toyota.
Không thể diễn tả được sự chuyên nghiệp của công ty toàn cầu như thế nào. . .
Ps: phần giây chuyền sản xuất không được chụp ảnh.

Link Youtube : https://www.youtube.com/user/garminblog/videos