More

  Tây Bắc Khởi Nghiệp.

  Tây Bắc khởi nghiệp.
  Ở đây không có đánh hàng trung quốc về bán.

  Các bạn ở đây đang tìm cách làm thế nào để nâng cao nâng cao năng xuất lao động, đảm bảo chất lượng hàng hóa địa phương.
  Nâng cao đời sống cho người dân.
  Đưa đặc sản vùng tây bắc đến mọi người trên toàn quốc và tìm đường ra quốc tế.
  – xoài yên châu.
  – Nhãn sông mã.
  – coffee Chiềng Ban.
  – Thịt trâu gác bếp.
  – Rượu cần Sơn La.
  – Chè tà xúa
  – khoai sọ Mán.
  – Sữa chua nếp cẩm. . .
  Các bạn đồng bào khởi nghiệp đầy tính nhân văn.


  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles