More

  Speed Up Hệ thống hóa doanh nghiệp

  Một lớp học Speed Up đầy lửa và kiến thức. Nguyễn Vĩnh Cường

  Modul thứ 7 trong chương trình là : Hệ thống hóa công ty để bạn được tự do với 3 tiếng đồng hồ chia sẻ cho các bạn trẻ khởi nghiệp.
  Cách hệ thống hóa làm việc, sử dụng công nghệ ngay từ khi bắt đầu.

  Những điều chia sẻ tại lớp này ngoài kia có người họ bảo là làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện làm việc không email, không họp hành, không báo cáo.

  “Thời đại 4.0 chỉ cần cái đầu mở thì mọi chuyện sẽ đến.”

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles