PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SKETCHNOTE LÀ GÌ?

Sketch theo cách hiểu truyền thống là bản vẽ chì hoặc màu thô mà một nghệ sĩ dùng để ghi lại những ý tưởng sơ bộ của mình giúp cho công việc đó sẽ được thực hiện với độ chính xác cao hơn và chi tiết.

Sketch có thể là một bản phác thảo, một bản vẽ tự do được thực hiện nhanh chóng, và tất nhiên nó không phải là một tác phẩm hoàn thiện.

Sketch được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như ghi lại một sự vật/phát triển một ý tưởng, hay phác thảo hình ảnh từ ý tưởng để nó trở nên cụ thể hơn.

Ngày nay phương pháp ghi chép sketchnot đang phát huy trí nhớ của trẻ.

SKetchNot là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nên cần phải luyện tập để nó trở thành một phần trong cơ thể.

Đa số những đứa trẻ ghét học nhưng đưa cho cây bút tờ giấy là nó vẽ. Vậy thay vì xem ipad bố mẹ cho con tập vẽ nhé.