Những người bạn GBI – BNI Việt Nam

BNI là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. BNI được tiến sĩ Ivan Misner sáng lập vào năm 1985

Mỗi người là một giám đốc của  Doanh Nghiệp  chơi chung với nhau không đụng ngành nghề của nhau.

GBI những người bạn
11220928_1171271299553332_1597897045188810731_n