More

  Những người bạn GBI – BNI Việt Nam

  BNI là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. BNI được tiến sĩ Ivan Misner sáng lập vào năm 1985

  Mỗi người là một giám đốc của  Doanh Nghiệp  chơi chung với nhau không đụng ngành nghề của nhau.

  Latest articles

  spot_imgspot_img

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles