More

  Những Khó Khăn Khi Áp Dụng Công Nghệ Vào Quản Lý.

  KHI TRƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC CÓ 1 CÂU HỎI MÀ GẦN NHƯ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÀO CŨNG HỎI.

  Anh cho biết những khó khăn khi áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp?

  1: Trách nhiệm của người đứng đầu công ty.
  – Họ chưa quyết tâm, làm cũng được không làm thì chưa chết nên cứ từ từ vì sung quanh mọi người cũng chưa áp dụng.
  Họ sợ thay đổi, sợ mất đi những thứ họ đang làm quen hằng ngày. mà không hề nghĩ nếu không thay đổi thì ta mất những gì?

  2: Công ty chưa có nguyên tắc làm việc.
  Khi đưa một công nghệ nào đó mới vào trong doanh nghiệp thì có 3 loại người xuất hiện,

  MỘT là thể loại chống đối họ đưa ra những lý do để chống đối, nào là khó, nào là mệt, nào là làm cái kia quen rồi. . . thể loại này không bao giờ làm cho công ty bạn phát triển được mà còn kéo xuống.

  HAI là thể loại không chính kiến sao cũng được mọi người làm thì tao làm, mọi người không thì tao cũng không, thể loại này thì làm cho công ty của bạn đứng yên.

  BA là thể loại thích ứng nhanh và muốn thay đổi họ thấy sự giải phóng và họ lo lắng cho công ty và họ sẽ thốt lên là: Oh cái myxteam hay quá sếp chúng ta làm việc không cần gủi email tìm email nữa, giảm bớt những cuộc họp vô bổ, làm việc hiểu nhau vì thông tin xuyên suốt . . .
  Đã là Doanh Nghiệp thì phải nội quy quy định, chứ không để tự do.

  3 : Doanh nghiệp người nhà, phong cách làm việc không có quy tắc gì hết.
  – Chồng là giám đốc vợ là kế toán em là trưởng phòng chị là . . . . và nói không ai nghe, đưa về một công nghệ gì mới là cố gắng tìm ra điểm không phù hợp, chê nhiều hơn khen, nhìn thấy toàn khó khăn chứ không thấy là cơ hội.

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles