Nếu thay thế bảng chữ cái bằng các con số, đây sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người

Nếu thay thế bảng chữ cái bằng các con số, đây sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người

Cùng làm phép tính nhỏ để thấy cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Nếu như 26 chữ cái trong bảng chữ cái A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z lần lượt bằng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26… thì:

Knowledge (Tri thức) – K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96

Workhard (Nỗ lực công việc) – W+O+R+K+H+A+R+D = 23+15+18+11+8+1+18+4 = 98

Từ trên có thể thấy, tri thức và nỗ lực làm việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là 96% và 98%.

Luck (may mắn) – L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47

Love (tình yêu) – L+O+V+E = 12+15+22+5 = 54

Như vậy, cái mà chúng ta vẫn hay cho rằng vô cùng quan trọng thực tế lại không có tác dụng nhiều như ta vẫn tưởng tượng.

Vậy, cái gì quyết định 100% cuộc sống của chúng ta đây? là Money (tiền) sao?

M+O+N+E+Y = 13+15+14+5+25 = 72. (Có vẻ không phải).

Vậy là Leadership (năng lực lãnh đạo) ư?

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+9+16 = 89… Cũng không đúng.

Tiền, quyền lực cũng không hoàn toàn quyết định cuộc sống của chúng ta. Vậy cái gì quyết định đây?

Kì thực, thứ mà khiến cuộc sống của chúng ta trở nên viên mãn nằm ngay trong cơ thể chính chúng ta.

ATTITUDE (thái độ) – A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100

Thái độ của chúng ta với cuộc sống như thế nào 100% ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dùng thái độ thế nào đối diện với cuộc sống chúng ta sẽ có cuộc sống như vậy. thái độ sống quyết định vận mệnh của bạn.

st