More

  Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả

  Kế hoạch marketing của công ty là rất quan trọng đôi lúc chúng ta cần thuê nhân sự bên ngoài làm thời vụ, làm thế nào để quản lý tốt những kế hoạch marketing.

  – Kế hoạch thiết kế web.
  – Kế viết bài cho web site
  – Kế hoạch viết bài fanpage
  Hãy tham khảo cách ứng dụng quản lý những kế hoạch marketing hiệu quả không ngờ này ==> mời bạn xem video.

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles