More

  EKE đã quản lý hàng 100 công trình như thế nào?

  Bước 1: Chúng tôi tạo ra một kế hoạch với tất cả công việc cần làm.

  Bước 2: Đưa những nhân viên vào kế hoạch và giao công việc.

  Bước 3: Ai làm việc gì thừ đưa tất cả dữ liệu công việc lên để mọi người cùng biết và thảo luận với nhau.

  Từ khi ứng dụng công nghệ  vào quản lý công trình thì tăng hiệu quả lê gấp 4 lần.

  *** Làm việc không email, Giảm những cuộc họp vô bổ, nhân viên làm việc có trách nhiệm, Đúng tiến độ. Toàn bộ công ty Eke làm việc không còn cãi nhau đổ lỗi cho nhau ==> xem video nhé bạn

  truy cập: www.myxteam.com dùng thử ngay

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles