Chơi mà học

Con gái từ nhỏ được bố mẹ cho chơi tất cả các môn năng khiếu.

đi học như đi chơi, vừa chơi vừa học. nên lúc nào cũng đạt giải nhất