More

    Đào tạo 260 Em sinh viên khoa QTKD

    Gần 300 Em sinh viên khoa QTKD làm mình nhớ lại thời đi học quá, mọi thứ tự mày mò tự học tự vấp ngã tự đứng lên chẳng có ai chỉ bảo gì hết. Mình hiểu những sự thiếu thốn về tư duy cho đến phương pháp và nay ” Người sống lâu ” chia sẻ cho “người đang lớn” những gì mình đã trải qua để cách bạn không tốn thời gian như mình đã tốn mất tiền như mình đã từng.

    Latest articles

    Nhắn tin cho Mr: Hạnh

    Same articles