Coaching ” Ứng dụng công nghệ x2 hiệu quả công việc”

icon Internet World In the hands of a businessman network technology and communication Space input data

Đã và đang có rất nhiều công ty ý thức về việc dùng công nghệ để tối ưu hóa nguồn nhân lực.công ty nội thất Hồng Anh tại Quảng Ninh đã ý thức rất rõ việc áp dụng công nghệ vào quản lý , họ sẵn sang chi ra 1 số tiền lớn để được Coaching tại doanh nghiệp thay đổi công ty trong 2 ngày.