Có 2 thứ trên đời cần phải.

🌹Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó chính là sức khỏe và lời hứa.
🌹Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
🌹Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
🌹Có 2 thứ bạn phải luôn gìn giữ, đó là niềm tin và nhân cách.
🌹Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
🌹Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
🌹Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
🌹Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
🌹Có 2 thứ bạn buộc phải có để là một người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
🌹Có 2 thứ bạn không được làm, đó chính là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
🌹Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
🌹Có 2 thứ bạn phải biết chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
🌹Có 2 thứ bạn phải kiểm soát chặt chẽ, đó là bản năng và cảm xúc.
🌹Có 2 thứ bạn phải tránh thật xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
🌹Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, ki bo là tiền bạc và kinh nghiệm.
🌹Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, đó chính là cái ác và sống thật.
🌹Có 2 thứ bạn luôn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
🌹Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là sự thành đạt và hạnh phúc.
🌹Có 2 thứ bạn phải luôn luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

Trích bài giảng của cha Phạm Quang Hồng🌷🌹

SHARE những điều tuyệt vời này đến với những người mà bạn yêu thương nhé