Home my action

my action

Tôi gọi vốn trên Shark Tank.

Một kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo. https://www.youtube.com/watch?v=_k3BwFtvAVI Một Phiên bản được chiếu

myXteam DaLa Trip 2019

https://www.youtube.com/watch?v=-MC8mAuqT0M

Để thành công chúng ta sẵn sàng thất bại.

Khởi nghiệp không phải là trò chơi chiến thắng hay chiến bại, mà đó luôn là cơ hội để chúng ta...

Speed Up Hệ thống hóa doanh nghiệp

Một lớp học Speed Up đầy lửa và kiến thức. Nguyễn Vĩnh Cường Modul thứ 7 trong chương trình là...

Business Summit 2018

Đồng hành cùng chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa chia sẻ chủ đề công nghệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại...

EKE đã quản lý hàng 100 công trình như thế nào?

Bước 1: Chúng tôi tạo ra một kế hoạch với tất cả công việc cần làm. Bước 2: Đưa những...

IBosses Việt Nam: Cùng nhau khởi nghiệp thành công.

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP IBOSSES VIỆT NAM. IBosses Việt...

Cục thuế thành Phố HCM đang tìm hiểu về myxteam.

Làm việc với Cục Thuế Tp. HCM về việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc.