More

  Business Summit 2018

  Đồng hành cùng chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa chia sẻ chủ đề công nghệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Anh đã mang đến cho mọi người thấy đâu là cơ hội và khó khăn của Việt Nam,
  Tôi cũng đã cho mọi người chia sẻ công nghệ được ứng dụng vào thực tế trong doanh nghiệp hiệu quả như thế nào.

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles