BRAND-KEY là gì? Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng Brand key

Mô hình Brandkey là mô hình được đưa ra bởi Unilever, giúp bạn thiết lập và giải quyết các vấn đề quan trọng nhất cho thương hiệu của bạn một cách nhất quán. Mô hình Brand-key được coi là chìa khóa giải quyết bài toán định vị và tạo lợi thế cạnh tranh của thương hiệu.

Tại JD ASIA Agency của tôi, BrandKey là mô hình được dùng để khai thác, khám phá các thông tin về thương hiệu của khách hàng, từ đó dựa trên các thông tin then chốt này đề xuất chiến lược làm thương hiệu phù hợp và hiệu quả. Không ít khách hàng SME tôi đã từng trao đổi cảm thấy bối rối và bừng tỉnh khi phải đưa ra thông tin về thương hiệu của mình.

Trong mô hình Brand-Key, chúng ta có các yếu tố sau:

1. Root Strength (thế mạnh cốt lõi): sản phẩm, giá trị và lợi ích mà từ đầu đã tạo nên sự tuyệt vời của thương hiệu và chúng ta muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu dựa trên những thế này cốt lõi này.

2. Competitive environment (Môi trường cạnh tranh): Hiểu về thị trường mục tiêu và những thương hiệu nào cung cấp giá trị và lựa chọn tương đương cho khách hàng của bạn?

3. Target (Đối tượng mục tiêu): Khách hàng mục tiêu là ai? Trong tình huống nào họ sẽ phải lựa chọn giá trị/sản phẩm mà bạn cung cấp và các thông tin nhân khẩu học cần thiết

4. Insight: Tất cả các yếu tố liên quan đến khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ mà dựa trên yếu tố đó bạn đưa ra/ quyết định cung cấp giá trị trong sản phẩm của bạn.

5. Benefits (lợi ích mang lại): Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ khiến cho họ quyết định mua hàng, bao gồm cả lợi ích về mặt cảm tính và lý tính.

6. Value, Personality (giá trị, niềm tin, cá tính thương hiệu): Giá trị và cá tính mà khách hàng liên tưởng tới khi nhắc tới thương hiệu.

7. Reason to Believe (Lý do tin tưởng): Những bằng chứng được đưa ra để thuyết phục khách hàng tin tưởng vào lợi ích, giá trị…của sản phẩm/ thương hiệu.

8. Discriminator ( Điểm khác biệt – USP): Điểm khác biệt khiến thương hiệu của bạn là duy nhất, là yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ của thương hiệu.

9. Core Value (Giá trị cốt lõi): Lời hứa, cam kết của thương hiệu đối với khách hàng.

Từ Brand-Key này, bạn sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh về thương hiệu và đó chính là nền tảng để làm chiến lược và quản trị cho tất cả các hoạt động Marketing của bạn về sau.

ST.